Recommendation systems: A focus on filtering techniques,Sistemas de recomendación: Un enfoque a las técnicas de filtrado

By G\'omez, P.; Guarda, T.; Cede\~no, J.; Benavides, A.; Alejandro, C.; Mosquera&c

RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao

2019

Abstract

No abstract available.

Google Scholar: